Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολές - Τμήματα - Μηχανογραφικά Δελτία 2019 - Όλες οι πληροφορίες

Αποτέλεσμα εικόνας για Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολές - Τμήματα - Μηχανογραφικά Δελτία 2019
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Στο Σχέδιο Νόμου "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις" προβλέπεται η ίδρυση Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και η κατάργηση του ΤΕΙ Κρήτης.

Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης θα αποτελεί το τρίτο Πανεπιστήμιο που αποκτά η Κρήτη, με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών να αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθώς το ΤΕΙ Κρήτης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή του σε πανεπιστημιακή μονάδα. 

Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης έρχεται να προστεθεί στον ακαδημαϊκό χάρτη μετά την αποτυχία συγχώνευσης του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Πέντε σχολές και 17 Τμήματα αναμένεται να προστεθούν στο δυναμικό του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα ιδρύεται το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται οι εξής Σχολές

α) Επιστημών Υγείας, με έδρα το Ηράκλειο, 
β) Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, 
γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Ηράκλειο, 
δ) Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο, 
ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, με έδρα το Ρέθυμνο.

2. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται τα εξής Τμήματα

α) Νοσηλευτικής, με έδρα το Ηράκλειο, 
β) Κοινωνικής Εργασίας, με έδρα το Ηράκλειο, 
γ) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Σητεία, 
δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα το Ηράκλειο,
ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, με έδρα το Ηράκλειο, 
στ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, 
ζ) Γεωπονίας, με έδρα το Ηράκλειο, 
η) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Ηράκλειο,
θ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο,
ι) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
ια) Μηχανικών Βιοϊατρικής, με έδρα το Ηράκλειο,
ιβ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά, 
ιγ) Χημικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά, 
ιδ) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, με έδρα το Ρέθυμνο,
ιε) Μουσικών Σπουδών, με έδρα το Ρέθυμνο, 
ιστ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
ιζ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Ιεράπετρα.

3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα:
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 
- Χημικών Μηχανικών, 
- Μηχανικών Βιοϊατρικής, 
- Μουσικών Σπουδών, 
- Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 
- Φυσικοθεραπείας, 
η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκειμένου για το Τμήμα της Φυσικοθεραπείας. 
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


1 σχόλιο:

  1. ΦΕΚ Α΄ 70/2019 - N. 4610/2019 ''Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις''

    https://panelladikes24.blogspot.com/2019/05/702019-n-46102019.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή