Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Μετεγγραφές Αδελφών Φοιτητών - Συχνές Ερωτήσεις για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Αποτέλεσμα εικόνας για Μετεγγραφές Αδελφών Φοιτητών - Συχνές Ερωτήσεις για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεωνΓια την επίλυση αποριών σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Μετεγγραφές Αδελφών Φοιτητών, μπορείτε να δείτε τις παρακάτω ερωτήσεις - απαντήσεις. Για οποιαδήποτε επιπλέον απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα επικοινωνίας του υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι:

- οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στις 12.00 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών https://transfer3.it.minedu.gov.gr. (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ).

- oι Μετεγγραφές Φοιτητών επιτρέπονται μόνο για Σχολές/Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών/Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ή Προγραμμάτων Σπουδών, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ).


1. Έχω πάρει ήδη μεταγραφή με παλαιότερο νόμο. Μπορώ να αιτηθώ καινούργια;
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχο Τμήμα, αν έχετε λάβει μετεγγραφή κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018. Φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα από προηγούμενα Ακαδημαϊκά Έτη, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης. Μπορούν ωστόσο να συνδεθούν στο σύστημα για να υποβάλουν δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής, αν αυτό απαιτείται για την μετεγγραφή αδελφού τους.

2. Έχω εισαχθεί στη Σχολή μου σύμφωνα με ειδικές διατάξεις (αθλητές, κλπ.). Έχω δικαίωμα μεταγραφής;
Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις ειδικές περιπτώσεις φοιτητών που δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής, οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 17 του νόμου 4521/2018 (Α’ 38), παράγραφος 3, υποπαράγραφοι α) έως και ε). Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για την περίπτωση αδελφού που υποβάλλει δήλωση αποποίησης μετεγγραφής.

3. Τι στοιχεία θα χρειαστεί να γνωρίζω ώστε να μπορέσω να υποβάλω αίτηση;
Εκτός από τα προσωπικά σας στοιχεία που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε κατά την υποβολή της αίτησης (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ.), είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τα ΑΦΜ των γονέων σας, καθώς και το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, το Τμήμα Φοίτησης και το τρέχον Εξάμηνο Φοίτησης του αδελφού σας. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αυτών.

4. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω σε περίπτωση που εμφανίζονται λάθος κάποια από τα προσωπικά μου στοιχεία;
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις στο δικό της πληροφοριακό σύστημα. Εφόσον γίνει η διόρθωση, σύντομα θα αντληθούν τα επικαιροποιημένα στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Ιδρύματος και θα είστε σε θέση να προχωρήσετε.

5. Η κλίμακα του κατά κεφαλήν εισοδήματος που εμφανίζεται δεν είναι σωστή.
Η κλίμακα του κατά κεφαλήν εισοδήματος υπολογίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα ΑΦΜ που δηλώσατε. Αν διαφωνείτε με το αποτέλεσμα απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.

6. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος για την ορθή αντιστοιχία του Τμήματος όπου φοιτώ με το τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου επιθυμώ να μετεγγραφώ;
Το Πληροφοριακό Σύστημα Μετεγγραφών του Υπουργείου Παιδείας θα σας δώσει τη δυνατότητα να επιλέξετε μόνο μεταξύ αντίστοιχων Τμημάτων στις περιφερειακές ενότητες όπου δικαιούστε μετεγγραφή, σύμφωνα με το κατά κεφαλήν εισόδημα, την περιφερειακή ενότητα μόνιμης κατοικίας των γονέων , την περιφερειακή ενότητα σπουδών του αδελφού και με το αν επιθυμείτε από κοινού μετεγγραφή των δύο αδελφών ή μόνο του ενός από εσάς.

7. Ζητώ μετεγγραφή σε τρίτη πόλη από κοινού με τον αδελφό μου. Γιατί στη λίστα με τα αντίστοιχα Τμήματα δεν περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη;
Στην περίπτωση μετεγγραφής όλων των αδελφών σε τρίτη πόλη, δικαίωμα για υποβολή αίτησης σε αντίστοιχα Τμήματα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχουν μόνο οι φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα <5000 ευρώ (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 37818/Ζ1/05-3-2018 Υ.Α.) και μόνο εφόσον δεν βρεθεί άλλη κοινή περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύουν αντίστοιχα των Τμημάτων όλων των αιτούντων αδελφών.

8. Το τρέχον Τμήμα φοίτησης μου είχε αντίστοιχο Τμήμα στο ΤΕΙ Αθήνας ή/και στο ΤΕΙ Πειραιά. Δικαιούμαι και επιθυμώ μετεγγραφή για Αθήνα και Πειραιά - τι ισχύει;
Μόνο για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σπουδαστές των ΤΕΙ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 17 του Ν. 4521/2018 (Α’ 38), τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο μενού «Χρήσιμα Έγγραφα».

9. Δεν επιθυμώ να μεταγραφώ εγώ, αλλά ο αδελφός μου θα κάνει αίτηση μεταγραφής σε σχολή που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα όπου φοιτώ ή στην Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικούν οι γονείς μας. Χρειάζεται να κάνω κάποια ενέργεια;
Θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλετε δήλωση ότι δεν επιθυμείτε να μετεγγραφείτε από το τρέχον Τμήμα Φοίτησής σας. Σημειώνεται ότι με την δήλωση αυτή δεσμεύεστε ότι δεν θα ζητήσετε την μετεγγραφή σας από το Τρέχον Τμήμα, καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών σας. Η δήλωση αποποίησης μετεγγραφής, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη, πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

10. Ο αδελφός μου θα κάνει αίτηση μεταγραφής σε σχολή που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικούν οι γονείς μας. Μπορώ να μετεγγραφώ κι εγώ σε αντίστοιχο Τμήμα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα;
Μόνο αν το κατά κεφαλήν εισόδημά σας είναι <5000 ευρώ (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 37818/Ζ1/05-3-2018 Υ.Α.), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση να μετεγγραφείτε από κοινού με τον αδελφό σας στην Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικούν οι γονείς σας.

11. Εάν και εγώ και ο αδελφός μου επιθυμούμε την μεταγραφή μας σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα. Πρέπει να κάνουμε και οι δύο αίτηση ή αρκεί η αίτηση του ενός μόνο;
Εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα, τόσο για εσάς στην Περιφερειακή Ενότητα του αδελφού σας, αλλά ούτε και για τον αδελφό σας στην δική σας Περιφερειακή Ενότητα, θα πρέπει και οι δύο να υποβάλετε αίτηση μετεγγραφής σας προς αντίστοιχα τμήματα που εδρεύουν στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Θα πρέπει πάντως να μελετήσετε και τις προϋποθέσεις του Νόμου για αυτήν την περίπτωση.

12. Συμπλήρωσα και υπέβαλα την αίτηση μου στο Πληροφοριακό Σύστημα. Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια;
Το Σύστημα σας ενημερώνει, αν ο αδελφός σας χρειάζεται να υποβάλει αίτηση ή δήλωση αποποίησης. Επιβεβαιώστε ότι ο αδελφός σας έχει προβεί ή πρόκειται να προβεί στην απαιτούμενη ενέργεια. Αιτήσεις για τις οποίες δεν θα βρεθεί αντίστοιχη ενέργεια από το χρήστη που δηλώνεται ως αδελφός, δεν θα θεωρηθούν έγκυρες και θα απορριφθούν. Συστήνουμε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε το pdf αρχείο της οριστικής αίτησης μετεγγραφής ή της δήλωσης αποποίησης του δικαιώματος μετεγγραφής, γιατί θα κληθείτε να το προσκομίσετε στη γραμματεία του Τμήματος υποδοχής σας ή, αν πρόκειται για δήλωση αποποίησης, του Τμήματος υποδοχής του αδελφού σας. Αν δεν το αποθηκεύσατε την στιγμή της οριστικής υποβολής της αίτησης/δήλωσής σας, μπορείτε το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή με τη σύνδεσή σας στο Σύστημα.

13. Πώς είμαι σίγουρος ότι έχει υποβληθεί η αίτησή μου;
Η οριστική αίτηση μετεγγραφής ή η οριστική δήλωση αποποίησης του δικαιώματος μετεγγραφής φέρουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ελέγξτε ότι στο pdf αρχείο που θα εμφανιστεί αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου. Αν το αρχείο δεν εμφανιστεί με το πάτημα του κουμπιού ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ή αν δεν έχει Αριθμό Πρωτοκόλλου, τότε δεν έχει καταχωρηθεί οριστικά η αίτηση. Δοκιμάστε να αποσυνδεθείτε από το Π.Σ και να εισέλθετε από την αρχή στην Εφαρμογή. Αν με την είσοδο σας εμφανίζεται απευθείας το pdf αρχείο της αίτησής σας ή της δήλωσης αποποίησης και αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου, τότε η οριστική υποβολή έχει γίνει επιτυχώς. Αντίθετα, αν σας επιτρέπει να ακολουθήσετε όλα τα βήματα που ακολουθήσατε κατά την συμπλήρωση της αίτησης, τότε πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία οριστικής υποβολής. Υπενθυμίζουμε ότι ο επιτρεπόμενος χρόνος περιήγησης στην εφαρμογή δεν ξεπερνάει τα 20 λεπτά. Με την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος οι ενέργειες σας δεν καταχωρούνται.

14. Υπέβαλα την αίτηση μου, αλλά θέλω να την αλλάξω (ακυρώσω ή τροποποιήσω). Έχω το δικαίωμα και αν ναι με ποιόν τρόπο;
Εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να εισέλθετε με τα στοιχεία σας στο Σύστημα και να αναιρέσετε την οριστική αίτηση μετεγγραφής ή την οριστική δήλωση αποποίησης για μία μόνο φορά, μέσω του συνδέσμου που αναγράφεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου της οριστικής αίτησης μετεγγραφής ή της οριστικής δήλωσης αποποίησης, τον οποίο μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε στον φυλλομετρητή (browser). Για την άρση της οριστικοποίησης απαιτείται η συμπλήρωση του email που δηλώσατε στην αίτηση, του αριθμού πρωτοκόλλου που έχει η αίτηση που θέλετε να ακυρώσετε και του κωδικού εξετάσεων.

15. Αντέγραψα σε νέο Παράθυρο το link της αναίρεσης, συμπληρώνω τα ζητούμενα στοιχεία, αλλά μου εμφανίζει μήνυμα σχετικά με την μη ορθότητα των στοιχείων που συμπλήρωσα.
Πιθανότατα δεν έχετε αντιγράψει ολόκληρο το link . Ελέγξτε ότι στο νέο παράθυρο έχει επικολληθεί ολόκληρο το URL που αναγράφεται στο κάτω μέρος της αίτησης, το οποίο μπορεί να συνεχίζεται και σε δεύτερη γραμμή. Η διαδικασία που προτείνουμε είναι να επιλέξετε ολόκληρο το URL από το pdf και να το επικολλήσετε στο νέο παράθυρο (πχ. με δεξί click και επικόλληση).

16. Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και με ποιόν τρόπο θα ενημερωθώ σχετικά;
Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα ανακοινωθούν σε σύντομο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων. Η ακριβής ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα γνωστοποιηθεί με Δελτίου Τύπου. Τα αποτελέσματα θα είστε σε θέση να τα πληροφορηθείτε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

17. Πού στέλνω τα δικαιολογητικά που αναφέρει η αίτησή μου ότι πρέπει να προσκομίσω;
Τα δικαιολογητικά θα κληθείτε να τα προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Μετεγγραφών και μόνο στην περίπτωση που είστε ανάμεσα στους επιτυχόντες.

Δείτε επίσης: Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


2 σχόλια:

  1. Οι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού εκτός...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εμαθα ότι δεν θα γίνουν δεκτές απο τις σχολές όλες οι αιτήσεις για μετεγγραφή. Ισχύει αυτό και αν ναι τότε γιατί ο υπουργός είχε δηλώσει ότιτα αδέλφια θα σπουδάζουν στην ίδια πόλη αν πληρούνται οι προυποθέσεις;

    ΑπάντησηΔιαγραφή