Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων στις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2018

Αποτέλεσμα εικόνας για Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής Αιτήσης - Δήλωσης υποψηφίων στις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2018Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. Φ.151/44340/Α5/16-3-2018 Εγκυκλίου με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2018» και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας από πολίτες, από σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ, καθώς και από Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης κατά την τρέχουσα διαδικασία υποβολής Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2018, κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 67 Α’/Δ4/28-3-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης, να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 

α) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ ν.1566/1985, του τομέα «Κοινωνικών Υπηρεσιών» θα μπορούν να δηλώσουν τους αντίστοιχους τομείς «Υγείας Πρόνοιας» του ν. 4186/2013 και «Υγείας-Πρόνοιας- Ευεξίας» του Ν.4386/2016. Επίσης, οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ ν.1566/1985 στην αίτηση-δήλωσή τους μπορούν να δηλώσουν τον αντίστοιχο Τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών» του ν. 4386/2016. 

β) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ ν.1566/1985 του Χημικού - Μεταλλουργικού Τομέα και οι κάτοχοι πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών Οχημάτων/Μηχανικού Αυτοκινήτων δεν μπορούν να υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2018, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Τομείς του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση με τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2018. 

Δείτε επίσης: 


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου