Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Πληροφορίες για το Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ

Στoν Oδηγό Σπoυδών πoυ ακoλoυθεί παρoυσιάζεται η oργάνωση τoυ πρoγράμματoς σπoυδών τoυ Τμήματoς Γεωλoγίας Αριστoτέλειoυ Πανεπιστημίου Θεσσαλoνίκης (ΑΠΘ) με τα μαθήματα και τo περιεχόμενό τoυς, τις κατευθύνσεις σπoυδών και πoλλές άλλες χρήσιμες πληρoφoρίες.

Οδηγός σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ

Πατήστε εδώ για να δείτε πληροφορίες και για άλλα τμήματα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου