Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Ευνοϊκή δικλείδα ασφαλείας για το ποσοστό των θέσεων που θα διεκδικούν οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για αριθμος εισακτεων στα επαλ ποσοστοΣύμφωνα με το ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4386/2016 (Α' 83) και το ν. 4452/2017 (Α΄ 17), για τον αριθμό των εισακτέων στα ΑΕΙ των υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ ισχύουν τα εξής

''Η εισαγωγή τους γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 

Ειδικά, για τις σχολές των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης το ειδικό ποσοστό θέσεων είναι κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑΛ σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων''.

Πλέον, με ρύθμιση που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου ''Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις'' του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το ποσοστό των θέσεων που θα διεκδικούν οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ δε θα είναι μικρότερο του 20% των συνολικών θέσεων.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου