Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Εισαγωγή στο ΤΕΙ Φωτογραφίας χωρίς ειδικά μαθήματα

Στο ΦΕΚ 172/τ.Β΄/30-01-2014 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Φ.253/10590/Β6/2014 (AΔΑ: ΒΙΡΥ9-3ΧΠ), η οποία αφορά τα ειδικά μαθήματα και τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/ τ. Β'/ 10.12.2002).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΜΟΝΟ της ανωτέρω Απόφασης, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, από το έτος 2014 και εφεξής, δεν χρειάζεται να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

Το συγκεκριμένο τμήμα εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Δείτε εδώ τον οδηγό σπουδών της σχολής.

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα της σχολής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου