Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού έτους 2013-14

Το Υπουργείο Ναυτιλίας δημοσιοποίησε την προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Ο αριθμός εισακτέων στις ΑΕΝ καθορίστηκε σε 1194 σπουδαστές (705 Πλοίαρχοι και 489 Μηχανικοί) για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 14.

Προκήρυξη Α.Ε.Ν.

Καθορισμός αριθμού σπουδαστών-σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το έτος 2013-2014

- Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας (μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων) πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (πλην ΑΕΝ Οινουσσών) τα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την 11.07.2013 ημέρα Πέμπτη.

- Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας (χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις) πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (πλην ΑΕΝ Οινουσσών), τα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την 09.08.2013 ημέρα Παρασκευή.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν και στις δυο κατηγορίες (με πανελλήνιες και χωρίς πανελλήνιες) θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά μία φορά.

Δείτε επίσης: 
Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου